zakładna forma słowazaduć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwzaduć
transgresiw (pf)zaduwši


prezpret (p)
Singular1. wos.zadujuzaduch
2. wos.zaduješzadu
3. wos.zadujezadu

prezpret (p)
Dual1. wos. zadujemojzaduchmoj
2.-3. wos.m
Rat
zadujetajzaduštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zadujetejzaduštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zadujemyzaduchmy
2. wos.zadujećezadušće
3. wos.zadujazaduchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzadułzadułazaduło
Plzadulizaduli
zadułe
Duzadułoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zadujmojzadujmy
2. wos.zadujzadujtajzadujtejzadujće
3. wos.


SgDuPl
Nomzadućezadućizaduća
Genzadućazadućowzadućow
Datzadućuzadućomajzadućam
Acczadućezadućizaduća
Instr (z/ze)zadućomzadućomajzadućemi
Loc (wo)zadućuzadućomajzadućach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzadutyzadutazadute
Genzaduteho
zadutoh2
zadutejezaduteho
zadutoh2
Datzadutemu
zadutom2
zadutejzadutemu
zadutom2
Acczaduteho
zadutoh2
zadutyzadutuzadute
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadutymzadutejzadutym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzadutajzadutej
Genzaduteju
Datzadutymaj
Acczadutejuzadutej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadutymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzadućizadute
Genzadutych
Datzadutym
Acczadutychzadute
Instr (z/ze)zadutymi
Loc (wo)zadutych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje