zakładna forma słowazaduć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwzaduć
transgresiw (pf)zaduwši


prezpret (p)
Singular1. wos.zadujuzaduch
2. wos.zaduješzadu
3. wos.zadujezadu

prezpret (p)
Dual1. wos. zadujemojzaduchmoj
2.-3. wos.m
Rat
zadujetajzaduštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zadujetejzaduštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zadujemyzaduchmy
2. wos.zadujećezadušće
3. wos.zadujazaduchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzadułzadułazaduło
Plzadulizaduli
zadułe
Duzadułoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zadujmojzadujmy
2. wos.zadujzadujtajzadujtejzadujće
3. wos.


SgDuPl
Nomzadućezadućizaduća
Genzadućazadućowzadućow
Datzadućuzadućomajzadućam
Acczadućezadućizaduća
Instr (z/ze)zadućomzadućomajzadućemi
Loc (wo)zadućuzadućomajzadućach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzadutyzadutazadute
Genzaduteho
zadutoh
zadutejezaduteho
zadutoh
Datzadutemu
zadutom
zadutejzadutemu
zadutom
Acczaduteho
zadutoh
zadutyzadutuzadute
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadutymzadutejzadutym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzadutajzadutej
Genzaduteju
Datzadutymaj
Acczadutejuzadutej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadutymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzadućizadute
Genzadutych
Datzadutym
Acczadutychzadute
Instr (z/ze)zadutymi
Loc (wo)zadutych
1 wokatiw runa so nominatiwej