zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentewotewrjeno-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgwotewrjenyVölkel2005#705 wotewrjeny
F/Nom/Sgwotewrjena #720 wotewrjena
N/Nom/Sgwotewrjene #1042 wotewrjene
MN/Gen/Sgwotewrjeneho #227 wotewrjeneho
MN/Gen/Sgwotewrjenoh  
F/Gen/Sgwotewrjeneje #95 wotewrjeneje
MN/Dat/Sgwotewrjenemu #21 wotewrjenemu
MN/Dat/Sgwotewrjenom  
F/Dat/Sgwotewrjenej #243 wotewrjenej
Mra/Acc/Sgwotewrjeneho #227 wotewrjeneho
Mra/Acc/Sgwotewrjenoh  
Mi/Acc/Sgwotewrjeny #705 wotewrjeny
F/Acc/Sgwotewrjenu #159 wotewrjenu
N/Acc/Sgwotewrjene #1042 wotewrjene
MN/Ins-Loc/Sgwotewrjenym #211 wotewrjenym
F/Ins-Loc/Sgwotewrjenej #243 wotewrjenej
Mr/Nom/Duwotewrjenaj #1 wotewrjenaj
MaiFN/Nom/Duwotewrjenej #243 wotewrjenej
Gen/Duwotewrjeneju #10 wotewrjeneju
Dat/Duwotewrjenymaj #63 wotewrjenymaj
Mr/Acc/Duwotewrjeneju #10 wotewrjeneju
MaiFN/Acc/Duwotewrjenej #243 wotewrjenej
Ins-Loc/Duwotewrjenymaj #63 wotewrjenymaj
Mr/Nom/Plwotewrjeni #145 wotewrjeni
MaiFN/Nom/Plwotewrjene #1042 wotewrjene
Gen/Plwotewrjenych #1094 wotewrjenych
Dat/Plwotewrjenym #211 wotewrjenym
Mr/Acc/Plwotewrjenych #1094 wotewrjenych
MaiFN/Acc/Plwotewrjene #1042 wotewrjene
Ins/Plwotewrjenymi #46 wotewrjenymi
Loc/Plwotewrjenych #1094 wotewrjenych
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Poswotewrjenje #1160 wotewrjenje
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Komp]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwotewrjeniši #23 wotewrjeniši
F/Nom/Sgwotewrjeniša #14 wotewrjeniša
N/Nom/Sgwotewrjeniše #9 wotewrjeniše
MN/Gen/Sgwotewrjenišeho #1 wotewrjenišeho
MN/Gen/Sgwotewrjenišoh  
F/Gen/Sgwotewrjenišeje  
MN/Dat/Sgwotewrjenišemu  
MN/Dat/Sgwotewrjenišom  
F/Dat/Sgwotewrjenišej #2 wotewrjenišej
Mra/Acc/Sgwotewrjenišeho #1 wotewrjenišeho
Mra/Acc/Sgwotewrjenišoh  
Mi/Acc/Sgwotewrjeniši #23 wotewrjeniši
F/Acc/Sgwotewrjenišu #3 wotewrjenišu
N/Acc/Sgwotewrjeniše #9 wotewrjeniše
MN/Ins-Loc/Sgwotewrjenišim #2 wotewrjenišim
F/Ins-Loc/Sgwotewrjenišej #2 wotewrjenišej
Nom/Duwotewrjenišej #2 wotewrjenišej
Gen/Duwotewrjenišeju  
Dat/Duwotewrjenišimaj  
Mr/Acc/Duwotewrjenišeju  
MaiFN/Acc/Duwotewrjenišej #2 wotewrjenišej
Ins-Loc/Duwotewrjenišimaj  
Mr/Nom/Plwotewrjeniši #23 wotewrjeniši
MaiFN/Nom/Plwotewrjeniše #9 wotewrjeniše
Gen/Plwotewrjenišich  
Dat/Plwotewrjenišim #2 wotewrjenišim
Mr/Acc/Plwotewrjenišich  
MaiFN/Acc/Plwotewrjeniše #9 wotewrjeniše
Ins/Plwotewrjenišimi  
Loc/Plwotewrjenišich  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Komp]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Kompwotewrjenišo #14 wotewrjenišo
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Sup]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgnajwotewrjeniši  
F/Nom/Sgnajwotewrjeniša  
N/Nom/Sgnajwotewrjeniše #1 najwotewrjeniše
MN/Gen/Sgnajwotewrjenišeho  
MN/Gen/Sgnajwotewrjenišoh  
F/Gen/Sgnajwotewrjenišeje  
MN/Dat/Sgnajwotewrjenišemu  
MN/Dat/Sgnajwotewrjenišom  
F/Dat/Sgnajwotewrjenišej  
Mra/Acc/Sgnajwotewrjenišeho  
Mra/Acc/Sgnajwotewrjenišoh  
Mi/Acc/Sgnajwotewrjeniši  
F/Acc/Sgnajwotewrjenišu  
N/Acc/Sgnajwotewrjeniše #1 najwotewrjeniše
MN/Ins-Loc/Sgnajwotewrjenišim  
F/Ins-Loc/Sgnajwotewrjenišej  
Nom/Dunajwotewrjenišej  
Gen/Dunajwotewrjenišeju  
Dat/Dunajwotewrjenišimaj  
Mr/Acc/Dunajwotewrjenišeju  
MaiFN/Acc/Dunajwotewrjenišej  
Ins-Loc/Dunajwotewrjenišimaj  
Mr/Nom/Plnajwotewrjeniši  
MaiFN/Nom/Plnajwotewrjeniše #1 najwotewrjeniše
Gen/Plnajwotewrjenišich #2 najwotewrjenišich
Dat/Plnajwotewrjenišim  
Mr/Acc/Plnajwotewrjenišich #2 najwotewrjenišich
MaiFN/Acc/Plnajwotewrjeniše #1 najwotewrjeniše
Ins/Plnajwotewrjenišimi  
Loc/Plnajwotewrjenišich #2 najwotewrjenišich
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Sup]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Supnajwotewrjenišo #2 najwotewrjenišo
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Abs]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgnanajwotewrjeniši  
F/Nom/Sgnanajwotewrjeniša  
N/Nom/Sgnanajwotewrjeniše  
MN/Gen/Sgnanajwotewrjenišeho  
MN/Gen/Sgnanajwotewrjenišoh  
F/Gen/Sgnanajwotewrjenišeje  
MN/Dat/Sgnanajwotewrjenišemu  
MN/Dat/Sgnanajwotewrjenišom  
F/Dat/Sgnanajwotewrjenišej  
Mra/Acc/Sgnanajwotewrjenišeho  
Mra/Acc/Sgnanajwotewrjenišoh  
Mi/Acc/Sgnanajwotewrjeniši  
F/Acc/Sgnanajwotewrjenišu  
N/Acc/Sgnanajwotewrjeniše  
MN/Ins-Loc/Sgnanajwotewrjenišim  
F/Ins-Loc/Sgnanajwotewrjenišej  
Nom/Dunanajwotewrjenišej  
Gen/Dunanajwotewrjenišeju  
Dat/Dunanajwotewrjenišimaj  
Mr/Acc/Dunanajwotewrjenišeju  
MaiFN/Acc/Dunanajwotewrjenišej  
Ins-Loc/Dunanajwotewrjenišimaj  
Mr/Nom/Plnanajwotewrjeniši  
MaiFN/Nom/Plnanajwotewrjeniše  
Gen/Plnanajwotewrjenišich  
Dat/Plnanajwotewrjenišim  
Mr/Acc/Plnanajwotewrjenišich  
MaiFN/Acc/Plnanajwotewrjeniše  
Ins/Plnanajwotewrjenišimi  
Loc/Plnanajwotewrjenišich  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Abs]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Absnanajwotewrjenišo  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Exz]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgpřewotewrjeny  
F/Nom/Sgpřewotewrjena  
N/Nom/Sgpřewotewrjene  
MN/Gen/Sgpřewotewrjeneho  
MN/Gen/Sgpřewotewrjenoh  
F/Gen/Sgpřewotewrjeneje  
MN/Dat/Sgpřewotewrjenemu  
MN/Dat/Sgpřewotewrjenom  
F/Dat/Sgpřewotewrjenej  
Mra/Acc/Sgpřewotewrjeneho  
Mra/Acc/Sgpřewotewrjenoh  
Mi/Acc/Sgpřewotewrjeny  
F/Acc/Sgpřewotewrjenu  
N/Acc/Sgpřewotewrjene  
MN/Ins-Loc/Sgpřewotewrjenym  
F/Ins-Loc/Sgpřewotewrjenej  
Mr/Nom/Dupřewotewrjenaj  
MaiFN/Nom/Dupřewotewrjenej  
Gen/Dupřewotewrjeneju  
Dat/Dupřewotewrjenymaj  
Mr/Acc/Dupřewotewrjeneju  
MaiFN/Acc/Dupřewotewrjenej  
Ins-Loc/Dupřewotewrjenymaj  
Mr/Nom/Plpřewotewrjeni  
MaiFN/Nom/Plpřewotewrjene  
Gen/Plpřewotewrjenych  
Dat/Plpřewotewrjenym  
Mr/Acc/Plpřewotewrjenych  
MaiFN/Acc/Plpřewotewrjene  
Ins/Plpřewotewrjenymi  
Loc/Plpřewotewrjenych  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Exz]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Exzpřewotewrjenje #1 přewotewrjenje