zakładna forma słowawotewrjenski
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma flex 1/2 samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjenskiwotewrjenskawotewrjenske
Genwotewrjenskeho
wotewrjenskoh1
wotewrjenskejewotewrjenskeho
wotewrjenskoh1
Datwotewrjenskemu
wotewrjenskom1
wotewrjenskejwotewrjenskemu
wotewrjenskom1
Accwotewrjenskeho
wotewrjenskoh1
wotewrjenskiwotewrjenskuwotewrjenske
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenskimwotewrjenskejwotewrjenskim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjenskej
wotewrjenskaj
wotewrjenskej
Genwotewrjenskeju
Datwotewrjenskimaj
Accwotewrjenskejuwotewrjenskej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenskimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjenscywotewrjenske
Genwotewrjenskich
Datwotewrjenskim
Accwotewrjenskichwotewrjenske
Instr (z/ze)wotewrjenskimi
Loc (wo)wotewrjenskich


pozitiwwotewrjensce


komponentawotewrjensko-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje