zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwotewrjenosćVölkel2005#193 wotewrjenosć
Gen/SgwotewrjenosćeVölkel2005#35 wotewrjenosće
Dat/Sgwotewrjenosći #19 wotewrjenosći
Acc/Sgwotewrjenosć #193 wotewrjenosć
Ins/Sgwotewrjenosću #34 wotewrjenosću wotewrjeno-sću
Loc/Sgwotewrjenosći #19 wotewrjenosći
Nom/Duwotewrjenosći #19 wotewrjenosći
Gen/Duwotewrjenosćow  
Dat/Duwotewrjenosćomaj  
Acc/Duwotewrjenosći #19 wotewrjenosći
Ins/Duwotewrjenosćomaj  
Loc/Duwotewrjenosćomaj  
Nom/Plwotewrjenosće #35 wotewrjenosće
Gen/Plwotewrjenosćow  
Dat/Plwotewrjenosćam  
Acc/Plwotewrjenosće #35 wotewrjenosće
Ins/Plwotewrjenosćemi  
Loc/Plwotewrjenosćach