zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwotewrjenjeVölkel2005#1160 wotewrjenje
Gen/SgwotewrjenjaVölkel2005#220 wotewrjenja
Dat/Sgwotewrjenju #683 wotewrjenju
Acc/Sgwotewrjenje #1160 wotewrjenje
Ins/Sgwotewrjenjom #86 wotewrjenjom
Loc/Sgwotewrjenju #683 wotewrjenju
Nom/Duwotewrjeni #145 wotewrjeni
Gen/Duwotewrjenjow  
Dat/Duwotewrjenjomaj  
Acc/Duwotewrjeni #145 wotewrjeni
Ins/Duwotewrjenjomaj  
Loc/Duwotewrjenjomaj  
Nom/Plwotewrjenja #220 wotewrjenja
Gen/Plwotewrjenjow  
Dat/Plwotewrjenjam  
Acc/Plwotewrjenja #220 wotewrjenja
Ins/Plwotewrjenjemi  
Loc/Plwotewrjenjach #1 wotewrjenjach