zakładna forma słowawotewrjeć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwotewrjeć
transgresiw (prez)wotewrjejo


prezpret (ip)
Singular1. wos.wotewrjamwotewrjach
2. wos.wotewrješwotewrješe
3. wos.wotewrjawotewrješe

prezpret (ip)
Dual1. wos. wotewrjamojwotewrjachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotewrjatajwotewrještaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotewrjatejwotewrještej

prezpret (ip)
Plural1. wos.wotewrjamywotewrjachmy
2. wos.wotewrjećewotewrješće
3. wos.wotewrjeja
wotewrjeju
wotewrjachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotewrjałwotewrjaławotewrjało
Plwotewrjeliwotewrjeli
wotewrjałe
Duwotewrjałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotewrjejmojwotewrjejmy
2. wos.wotewrjejwotewrjejtajwotewrjejtejwotewrjejće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Genwotewrjenjawotewrjenjowwotewrjenjow
Datwotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjam
Accwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Instr (z/ze)wotewrjenjomwotewrjenjomajwotewrjenjemi
Loc (wo)wotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjacywotewrjacawotewrjace
Genwotewrjaceho
wotewrjacoh2
wotewrjacejewotewrjaceho
wotewrjacoh2
Datwotewrjacemu
wotewrjacom2
wotewrjacejwotewrjacemu
wotewrjacom2
Accwotewrjaceho
wotewrjacoh2
wotewrjacywotewrjacuwotewrjace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjacymwotewrjacejwotewrjacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjacajwotewrjacej
Genwotewrjaceju
Datwotewrjacymaj
Accwotewrjacejuwotewrjacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjacywotewrjace
Genwotewrjacych
Datwotewrjacym
Accwotewrjacychwotewrjace
Instr (z/ze)wotewrjacymi
Loc (wo)wotewrjacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjanywotewrjanawotewrjane
Genwotewrjaneho
wotewrjanoh2
wotewrjanejewotewrjaneho
wotewrjanoh2
Datwotewrjanemu
wotewrjanom2
wotewrjanejwotewrjanemu
wotewrjanom2
Accwotewrjaneho
wotewrjanoh2
wotewrjanywotewrjanuwotewrjane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjanymwotewrjanejwotewrjanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjanajwotewrjanej
Genwotewrjaneju
Datwotewrjanymaj
Accwotewrjanejuwotewrjanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjaniwotewrjane
Genwotewrjanych
Datwotewrjanym
Accwotewrjanychwotewrjane
Instr (z/ze)wotewrjanymi
Loc (wo)wotewrjanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje