zakładna forma słowawotewrěć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma flex 2/2 samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwwotewrěć
transgresiw (pf)wotewrěwši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotewruwotewrěch
2. wos.wotewrješwotewrě
3. wos.wotewrjewotewrě

prezpret (p)
Dual1. wos. wotewrjemojwotewrěchmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotewrjetajwotewrěštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotewrjetejwotewrěštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotewrjemywotewrěchmy
2. wos.wotewrjećewotewrěšće
3. wos.wotewruwotewrěchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotewrěłwotewrěławotewrěło
Plwotewrěliwotewrěli
wotewrěłe
Duwotewrěłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotewrimojwotewrimy
2. wos.wotewriwotewritajwotewritejwotewriće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Genwotewrjenjawotewrjenjowwotewrjenjow
Datwotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjam
Accwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Instr (z/ze)wotewrjenjomwotewrjenjomajwotewrjenjemi
Loc (wo)wotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjenywotewrjenawotewrjene
Genwotewrjeneho
wotewrjenoh
wotewrjenejewotewrjeneho
wotewrjenoh
Datwotewrjenemu
wotewrjenom
wotewrjenejwotewrjenemu
wotewrjenom
Accwotewrjeneho
wotewrjenoh
wotewrjenywotewrjenuwotewrjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymwotewrjenejwotewrjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjenajwotewrjenej
Genwotewrjeneju
Datwotewrjenymaj
Accwotewrjenejuwotewrjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjeniwotewrjene
Genwotewrjenych
Datwotewrjenym
Accwotewrjenychwotewrjene
Instr (z/ze)wotewrjenymi
Loc (wo)wotewrjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej