zakładna forma słowawotewrěć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma flex 1/2 samsna fleksija

 afiksy infinitiwwotewrěć
transgresiw (pf)wotewrěwši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotewrějuwotewrěch
2. wos.wotewrěješwotewrě
3. wos.wotewrějewotewrě

prezpret (p)
Dual1. wos. wotewrějemojwotewrěchmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotewrějetajwotewrěštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotewrějetejwotewrěštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotewrějemywotewrěchmy
2. wos.wotewrějećewotewrěšće
3. wos.wotewrějawotewrěchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotewrěłwotewrěławotewrěło
Plwotewrěliwotewrěli
wotewrěłe
Duwotewrěłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotewrějmojwotewrějmy
2. wos.wotewrějwotewrějtajwotewrějtejwotewrějće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotewrjenje
wotewrěće
wotewrjeni
wotewrěći
wotewrjenja
wotewrěća
Genwotewrjenja
wotewrěća
wotewrjenjow
wotewrěćow
wotewrjenjow
wotewrěćow
Datwotewrjenju
wotewrěću
wotewrjenjomaj
wotewrěćomaj
wotewrjenjam
wotewrěćam
Accwotewrjenje
wotewrěće
wotewrjeni
wotewrěći
wotewrjenja
wotewrěća
Instr (z/ze)wotewrjenjom
wotewrěćom
wotewrjenjomaj
wotewrěćomaj
wotewrjenjemi
wotewrěćemi
Loc (wo)wotewrjenju
wotewrěću
wotewrjenjomaj
wotewrěćomaj
wotewrjenjach
wotewrěćach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjeny
wotewrěty
wotewrjena
wotewrěta
wotewrjene
wotewrěte
Genwotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrěteho
wotewrětoh2
wotewrjeneje
wotewrěteje
wotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrěteho
wotewrětoh2
Datwotewrjenemu
wotewrjenom2
wotewrětemu
wotewrětom2
wotewrjenej
wotewrětej
wotewrjenemu
wotewrjenom2
wotewrětemu
wotewrětom2
Accwotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrěteho
wotewrětoh2
wotewrjeny
wotewrěty
wotewrjenu
wotewrětu
wotewrjene
wotewrěte
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenym
wotewrětym
wotewrjenej
wotewrětej
wotewrjenym
wotewrětym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjenaj
wotewrětaj
wotewrjenej
wotewrětej
Genwotewrjeneju
wotewrěteju
Datwotewrjenymaj
wotewrětymaj
Accwotewrjeneju
wotewrěteju
wotewrjenej
wotewrětej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymaj
wotewrětymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjeni
wotewrěći
wotewrjene
wotewrěte
Genwotewrjenych
wotewrětych
Datwotewrjenym
wotewrětym
Accwotewrjenych
wotewrětych
wotewrjene
wotewrěte
Instr (z/ze)wotewrjenymi
wotewrětymi
Loc (wo)wotewrjenych
wotewrětych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje