zakładna forma słowawotewrěć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma flex 2/2 samsna fleksija

 afiksy infinitiwwotewrěć
transgresiw (pf)wotewrěwši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotewruwotewrěch
2. wos.wotewrješwotewrě
3. wos.wotewrjewotewrě

prezpret (p)
Dual1. wos. wotewrjemojwotewrěchmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotewrjetajwotewrěštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotewrjetejwotewrěštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotewrjemywotewrěchmy
2. wos.wotewrjećewotewrěšće
3. wos.wotewruwotewrěchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotewrěłwotewrěławotewrěło
Plwotewrěliwotewrěli
wotewrěłe
Duwotewrěłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotewrimojwotewrimy
2. wos.wotewriwotewritajwotewritejwotewriće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Genwotewrjenjawotewrjenjowwotewrjenjow
Datwotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjam
Accwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Instr (z/ze)wotewrjenjomwotewrjenjomajwotewrjenjemi
Loc (wo)wotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjenywotewrjenawotewrjene
Genwotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrjenejewotewrjeneho
wotewrjenoh2
Datwotewrjenemu
wotewrjenom2
wotewrjenejwotewrjenemu
wotewrjenom2
Accwotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrjenywotewrjenuwotewrjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymwotewrjenejwotewrjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjenajwotewrjenej
Genwotewrjeneju
Datwotewrjenymaj
Accwotewrjenejuwotewrjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjeniwotewrjene
Genwotewrjenych
Datwotewrjenym
Accwotewrjenychwotewrjene
Instr (z/ze)wotewrjenymi
Loc (wo)wotewrjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje