zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentewotestato-  
ADJ:Pos
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgwotestatyVölkel2005#9 wotestaty
F/Nom/Sgwotestata #2 wotestata
N/Nom/Sgwotestate #4 wotestate
MN/Gen/Sgwotestateho #2 wotestateho
MN/Gen/Sgwotestatoh  
F/Gen/Sgwotestateje #2 wotestateje
MN/Dat/Sgwotestatemu  
MN/Dat/Sgwotestatom  
F/Dat/Sgwotestatej #4 wotestatej
Mra/Acc/Sgwotestateho #2 wotestateho
Mra/Acc/Sgwotestatoh  
Mi/Acc/Sgwotestaty #9 wotestaty
F/Acc/Sgwotestatu  
N/Acc/Sgwotestate #4 wotestate
MN/Ins-Loc/Sgwotestatym #1 wotestatym
F/Ins-Loc/Sgwotestatej #4 wotestatej
Mr/Nom/Duwotestataj  
MaiFN/Nom/Duwotestatej #4 wotestatej
Gen/Duwotestateju  
Dat/Duwotestatymaj  
Mr/Acc/Duwotestateju  
MaiFN/Acc/Duwotestatej #4 wotestatej
Ins-Loc/Duwotestatymaj  
Mr/Nom/Plwotestaći  
MaiFN/Nom/Plwotestate #4 wotestate
Gen/Plwotestatych  
Dat/Plwotestatym #1 wotestatym
Mr/Acc/Plwotestatych  
MaiFN/Acc/Plwotestate #4 wotestate
Ins/Plwotestatymi  
Loc/Plwotestatych