zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwoteńdźenjeVölkel2005#15 woteńdźenje
Gen/SgwoteńdźenjaVölkel2005#27 woteńdźenja
Dat/Sgwoteńdźenju #6 woteńdźenju woteńdženju wotendźenju
Acc/Sgwoteńdźenje #15 woteńdźenje
Ins/Sgwoteńdźenjom #3 woteńdźenjom
Loc/Sgwoteńdźenju #6 woteńdźenju woteńdženju wotendźenju
Nom/Duwoteńdźeni  
Gen/Duwoteńdźenjow  
Dat/Duwoteńdźenjomaj  
Acc/Duwoteńdźeni  
Ins/Duwoteńdźenjomaj  
Loc/Duwoteńdźenjomaj  
Nom/Plwoteńdźenja #27 woteńdźenja
Gen/Plwoteńdźenjow  
Dat/Plwoteńdźenjam  
Acc/Plwoteńdźenja #27 woteńdźenja
Ins/Plwoteńdźenjemi  
Loc/Plwoteńdźenjach