zakładna forma słowawoteńć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwwoteńć
transgresiw (pf)wotšedši


prezpret (p)
Singular1. wos.woteńduwoteńdźech
2. wos.woteńdźešwoteńdźe
3. wos.woteńdźewoteńdźe

prezpret (p)
Dual1. wos. woteńdźemojwoteńdźechmoj
2.-3. wos.m
Rat
woteńdźetajwoteńdźeštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
woteńdźetejwoteńdźeštej

prezpret (p)
Plural1. wos.woteńdźemywoteńdźechmy
2. wos.woteńdźećewoteńdźešće
3. wos.woteńduwoteńdźechu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotešołwotešławotešło
Plwotešliwotešli
wotešłe
Duwotešłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.woteńdźmojwoteńdźmy
2. wos.woteńdźwoteńdźtajwoteńdźtejwoteńdźće
3. wos.


SgDuPl
Nomwoteńdźenjewoteńdźeniwoteńdźenja
Genwoteńdźenjawoteńdźenjowwoteńdźenjow
Datwoteńdźenjuwoteńdźenjomajwoteńdźenjam
Accwoteńdźenjewoteńdźeniwoteńdźenja
Instr (z/ze)woteńdźenjomwoteńdźenjomajwoteńdźenjemi
Loc (wo)woteńdźenjuwoteńdźenjomajwoteńdźenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwoteńdźenywoteńdźenawoteńdźene
Genwoteńdźeneho
woteńdźenoh
woteńdźenejewoteńdźeneho
woteńdźenoh
Datwoteńdźenemu
woteńdźenom
woteńdźenejwoteńdźenemu
woteńdźenom
Accwoteńdźeneho
woteńdźenoh
woteńdźenywoteńdźenuwoteńdźene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
woteńdźenymwoteńdźenejwoteńdźenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwoteńdźenajwoteńdźenej
Genwoteńdźeneju
Datwoteńdźenymaj
Accwoteńdźenejuwoteńdźenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
woteńdźenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwoteńdźeniwoteńdźene
Genwoteńdźenych
Datwoteńdźenym
Accwoteńdźenychwoteńdźene
Instr (z/ze)woteńdźenymi
Loc (wo)woteńdźenych
1 wokatiw runa so nominatiwej