zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfwotehnawaćVölkel2005#10 wotehnawać
Transgr(pf)-  
Transgr(prs)wotehnawajo  
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrswotehnawamVölkel2005 
2P/Sg/PrswotehnawašVölkel2005 
3P/Sg/Prswotehnawa  
1P/Du/Prswotehnawamoj  
Mr/2-3P/Du/Prswotehnawataj  
MaiFN/2-3P/Du/Prswotehnawatej  
1P/Pl/Prswotehnawamy  
2P/Pl/Prswotehnawaće  
3P/Pl/Prswotehnawaja #1 wotehnawaja
3P/Pl/Prswotehnawaju  
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)wotehnawach  
2-3P/Sg/Pt(ip)wotehnawaše  
1P/Du/Pt(ip)wotehnawachmoj  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)wotehnawaštaj  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)wotehnawaštej  
1P/Pl/Pt(ip)wotehnawachmy  
2P/Pl/Pt(ip)wotehnawašće  
3P/Pl/Pt(ip)wotehnawachu #1 wotehnawachu
1P/Sg/Pt(p)-  
2-3P/Sg/Pt(p)-  
1P/Du/Pt(p)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(p)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)-  
1P/Pl/Pt(p)-  
2P/Pl/Pt(p)-  
3P/Pl/Pt(p)-  
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgwotehnawał #1 wotehnawał
F/Sgwotehnawała  
N/Sgwotehnawało  
Duwotehnawałoj  
Mr/Plwotehnawali  
MaiFN/Plwotehnawali  
MaiFN/Plwotehnawałe  
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgwotehnawaj  
1P/Duwotehnawajmoj  
Mr/2P/Duwotehnawajtaj  
MaiFN/2P/Duwotehnawajtej  
1P/Plwotehnawajmy  
2P/Plwotehnawajće  
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwotehnawany  
F/Nom/Sgwotehnawana  
N/Nom/Sgwotehnawane  
MN/Gen/Sgwotehnawaneho  
MN/Gen/Sgwotehnawanoh  
F/Gen/Sgwotehnawaneje  
MN/Dat/Sgwotehnawanemu  
MN/Dat/Sgwotehnawanom  
F/Dat/Sgwotehnawanej  
Mra/Acc/Sgwotehnawaneho  
Mra/Acc/Sgwotehnawanoh  
Mi/Acc/Sgwotehnawany  
F/Acc/Sgwotehnawanu  
N/Acc/Sgwotehnawane  
MN/Ins-Loc/Sgwotehnawanym  
F/Ins-Loc/Sgwotehnawanej  
Mr/Nom/Duwotehnawanaj  
MaiFN/Nom/Duwotehnawanej  
Gen/Duwotehnawaneju  
Dat/Duwotehnawanymaj  
Mr/Acc/Duwotehnawaneju  
MaiFN/Acc/Duwotehnawanej  
Ins-Loc/Duwotehnawanymaj  
Mr/Nom/Plwotehnawani  
MaiFN/Nom/Plwotehnawane  
Gen/Plwotehnawanych  
Dat/Plwotehnawanym  
Mr/Acc/Plwotehnawanych  
MaiFN/Acc/Plwotehnawane  
Ins/Plwotehnawanymi  
Loc/Plwotehnawanych  
VERB/AktivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwotehnawacy  
F/Nom/Sgwotehnawaca  
N/Nom/Sgwotehnawace  
MN/Gen/Sgwotehnawaceho  
MN/Gen/Sgwotehnawacoh  
F/Gen/Sgwotehnawaceje  
MN/Dat/Sgwotehnawacemu  
MN/Dat/Sgwotehnawacom  
F/Dat/Sgwotehnawacej  
Mra/Acc/Sgwotehnawaceho  
Mra/Acc/Sgwotehnawacoh  
Mi/Acc/Sgwotehnawacy  
F/Acc/Sgwotehnawacu  
N/Acc/Sgwotehnawace  
MN/Ins-Loc/Sgwotehnawacym  
F/Ins-Loc/Sgwotehnawacej  
Mr/Nom/Duwotehnawacaj  
MaiFN/Nom/Duwotehnawacej  
Gen/Duwotehnawaceju  
Dat/Duwotehnawacymaj  
Mr/Acc/Duwotehnawaceju  
MaiFN/Acc/Duwotehnawacej  
Ins-Loc/Duwotehnawacymaj  
Mr/Nom/Plwotehnawacy  
MaiFN/Nom/Plwotehnawace  
Gen/Plwotehnawacych #1 wotehnawacych
Dat/Plwotehnawacym  
Mr/Acc/Plwotehnawacych #1 wotehnawacych
MaiFN/Acc/Plwotehnawace  
Ins/Plwotehnawacymi  
Loc/Plwotehnawacych #1 wotehnawacych
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgwotehnawanje #2 wotehnawanje
Gen/Sgwotehnawanja  
Dat/Sgwotehnawanju #2 wotehnawanju
Acc/Sgwotehnawanje #2 wotehnawanje
Ins/Sgwotehnawanjom  
Loc/Sgwotehnawanju #2 wotehnawanju
Nom/Duwotehnawani  
Gen/Duwotehnawanjow  
Dat/Duwotehnawanjomaj  
Acc/Duwotehnawani  
Ins/Duwotehnawanjomaj  
Loc/Duwotehnawanjomaj  
Nom/Plwotehnawanja  
Gen/Plwotehnawanjow  
Dat/Plwotehnawanjam  
Acc/Plwotehnawanja  
Ins/Plwotehnawanjemi  
Loc/Plwotehnawanjach