zakładna forma słowawotehnać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwwotehnać
transgresiw (pf)wotehnawši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotećěrjuwotehnach
2. wos.wotećěrišwotehna
3. wos.wotećěriwotehna

prezpret (p)
Dual1. wos. wotećěrimojwotehnachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotećěritajwotehnaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotećěritejwotehnaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotećěrimywotehnachmy
2. wos.wotećěrićewotehnašće
3. wos.wotećěrjawotehnachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotehnałwotehnaławotehnało
Plwotehnaliwotehnali
wotehnałe
Duwotehnałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotećěrmojwotećěrmy
2. wos.wotećěrwotećěrtajwotećěrtejwotećěrće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotehnaćewotehnaćiwotehnaća
Genwotehnaćawotehnaćowwotehnaćow
Datwotehnaćuwotehnaćomajwotehnaćam
Accwotehnaćewotehnaćiwotehnaća
Instr (z/ze)wotehnaćomwotehnaćomajwotehnaćemi
Loc (wo)wotehnaćuwotehnaćomajwotehnaćach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotehnatywotehnatawotehnate
Genwotehnateho
wotehnatoh
wotehnatejewotehnateho
wotehnatoh
Datwotehnatemu
wotehnatom
wotehnatejwotehnatemu
wotehnatom
Accwotehnateho
wotehnatoh
wotehnatywotehnatuwotehnate
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotehnatymwotehnatejwotehnatym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotehnatajwotehnatej
Genwotehnateju
Datwotehnatymaj
Accwotehnatejuwotehnatej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotehnatymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotehnaćiwotehnate
Genwotehnatych
Datwotehnatym
Accwotehnatychwotehnate
Instr (z/ze)wotehnatymi
Loc (wo)wotehnatych
1 wokatiw runa so nominatiwej