zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfwotehnaćVölkel2005#52 wotehnać
Transgr(prs)-  
Transgr(pf)wotehnawši #1 wotehnawši
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrswotećěrjuVölkel2005#2 wotećěrju
2P/Sg/PrswotećěrišVölkel2005 
3P/Sg/Prswotećěri #2 wotećěri
1P/Du/Prswotećěrimoj  
Mr/2-3P/Du/Prswotećěritaj  
MaiFN/2-3P/Du/Prswotećěritej  
1P/Pl/Prswotećěrimy  
2P/Pl/Prswotećěriće  
3P/Pl/Prswotećěrja  
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)-  
2-3P/Sg/Pt(ip)-  
1P/Du/Pt(ip)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-  
1P/Pl/Pt(ip)-  
2P/Pl/Pt(ip)-  
3P/Pl/Pt(ip)-  
1P/Sg/Pt(p)wotehnachVölkel2005 
2-3P/Sg/Pt(p)wotehnaVölkel2005#14 wotehna
1P/Du/Pt(p)wotehnachmoj  
Mr/2-3P/Du/Pt(p)wotehnaštaj  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)wotehnaštej  
1P/Pl/Pt(p)wotehnachmy  
2P/Pl/Pt(p)wotehnašće  
3P/Pl/Pt(p)wotehnachu #6 wotehnachu
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgwotehnał #17 wotehnał
F/Sgwotehnała #3 wotehnała
N/Sgwotehnało  
Duwotehnałoj  
Mr/Plwotehnali #7 wotehnali
MaiFN/Plwotehnali #7 wotehnali
MaiFN/Plwotehnałe #2 wotehnałe
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgwotećěr #5 wotećěr
1P/Duwotećěrmoj  
Mr/2P/Duwotećěrtaj  
MaiFN/2P/Duwotećěrtej  
1P/Plwotećěrmy  
2P/Plwotećěrće  
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwotehnaty #4 wotehnaty
F/Nom/Sgwotehnata #2 wotehnata
N/Nom/Sgwotehnate #2 wotehnate
MN/Gen/Sgwotehnateho  
MN/Gen/Sgwotehnatoh  
F/Gen/Sgwotehnateje  
MN/Dat/Sgwotehnatemu  
MN/Dat/Sgwotehnatom  
F/Dat/Sgwotehnatej #1 wotehnatej
Mra/Acc/Sgwotehnateho  
Mra/Acc/Sgwotehnatoh  
Mi/Acc/Sgwotehnaty #4 wotehnaty
F/Acc/Sgwotehnatu #1 wotehnatu
N/Acc/Sgwotehnate #2 wotehnate
MN/Ins-Loc/Sgwotehnatym #1 wotehnatym
F/Ins-Loc/Sgwotehnatej #1 wotehnatej
Mr/Nom/Duwotehnataj  
MaiFN/Nom/Duwotehnatej #1 wotehnatej
Gen/Duwotehnateju  
Dat/Duwotehnatymaj  
Mr/Acc/Duwotehnateju  
MaiFN/Acc/Duwotehnatej #1 wotehnatej
Ins-Loc/Duwotehnatymaj  
Mr/Nom/Plwotehnaći #1 wotehnaći
MaiFN/Nom/Plwotehnate #2 wotehnate
Gen/Plwotehnatych #1 wotehnatych
Dat/Plwotehnatym #1 wotehnatym
Mr/Acc/Plwotehnatych #1 wotehnatych
MaiFN/Acc/Plwotehnate #2 wotehnate
Ins/Plwotehnatymi  
Loc/Plwotehnatych #1 wotehnatych
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgwotehnaće #29 wotehnaće
Gen/Sgwotehnaća #47 wotehnaća
Dat/Sgwotehnaću #12 wotehnaću
Acc/Sgwotehnaće #29 wotehnaće
Ins/Sgwotehnaćom #5 wotehnaćom
Loc/Sgwotehnaću #12 wotehnaću
Nom/Duwotehnaći #1 wotehnaći
Gen/Duwotehnaćow #30 wotehnaćow
Dat/Duwotehnaćomaj  
Acc/Duwotehnaći #1 wotehnaći
Ins/Duwotehnaćomaj  
Loc/Duwotehnaćomaj  
Nom/Plwotehnaća #47 wotehnaća
Gen/Plwotehnaćow #30 wotehnaćow
Dat/Plwotehnaćam  
Acc/Plwotehnaća #47 wotehnaća
Ins/Plwotehnaćemi #3 wotehnaćemi
Loc/Plwotehnaćach #1 wotehnaćach