zakładna forma słowawotehnać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwotehnać
transgresiw (pf)wotehnawši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotećěrjuwotehnach
2. wos.wotećěrišwotehna
3. wos.wotećěriwotehna

prezpret (p)
Dual1. wos. wotećěrimojwotehnachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotećěritajwotehnaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotećěritejwotehnaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotećěrimywotehnachmy
2. wos.wotećěrićewotehnašće
3. wos.wotećěrjawotehnachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotehnałwotehnaławotehnało
Plwotehnaliwotehnali
wotehnałe
Duwotehnałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotećěrmojwotećěrmy
2. wos.wotećěrwotećěrtajwotećěrtejwotećěrće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotehnaćewotehnaćiwotehnaća
Genwotehnaćawotehnaćowwotehnaćow
Datwotehnaćuwotehnaćomajwotehnaćam
Accwotehnaćewotehnaćiwotehnaća
Instr (z/ze)wotehnaćomwotehnaćomajwotehnaćemi
Loc (wo)wotehnaćuwotehnaćomajwotehnaćach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotehnatywotehnatawotehnate
Genwotehnateho
wotehnatoh2
wotehnatejewotehnateho
wotehnatoh2
Datwotehnatemu
wotehnatom2
wotehnatejwotehnatemu
wotehnatom2
Accwotehnateho
wotehnatoh2
wotehnatywotehnatuwotehnate
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotehnatymwotehnatejwotehnatym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotehnatajwotehnatej
Genwotehnateju
Datwotehnatymaj
Accwotehnatejuwotehnatej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotehnatymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotehnaćiwotehnate
Genwotehnatych
Datwotehnatym
Accwotehnatychwotehnate
Instr (z/ze)wotehnatymi
Loc (wo)wotehnatych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje