zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwotedawarVölkel2005#2 wotedawar
Gen/SgwotedawarjaVölkel2005#1 wotedawarja
Dat/Sgwotedawarjej #1 wotedawarjej
Acc/Sgwotedawarja #1 wotedawarja
Ins/Sgwotedawarjom  
Loc/Sgwotedawarju  
Voc/Sgwotedawarjo  
Nom/Duwotedawarjej #1 wotedawarjej
Gen/Duwotedawarjow #2 wotedawarjow
Dat/Duwotedawarjomaj  
Acc/Duwotedawarjow #2 wotedawarjow
Ins/Duwotedawarjomaj  
Loc/Duwotedawarjomaj  
Voc/Duwotedawarjej #1 wotedawarjej
Nom/Plwotedawarjo  
Gen/Plwotedawarjow #2 wotedawarjow
Gen/Plwotedawari  
Dat/Plwotedawarjam  
Acc/Plwotedawarjow #2 wotedawarjow
Acc/Plwotedawari  
Ins/Plwotedawarjemi  
Loc/Plwotedawarjach  
Voc/Plwotedawarjo