zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwotedawanjeVölkel2005#22 wotedawanje
Gen/SgwotedawanjaVölkel2005#6 wotedawanja
Dat/Sgwotedawanju #4 wotedawanju
Acc/Sgwotedawanje #22 wotedawanje
Ins/Sgwotedawanjom #3 wotedawanjom
Loc/Sgwotedawanju #4 wotedawanju
Nom/Duwotedawani  
Gen/Duwotedawanjow #1 wotedawanjow
Dat/Duwotedawanjomaj  
Acc/Duwotedawani  
Ins/Duwotedawanjomaj  
Loc/Duwotedawanjomaj  
Nom/Plwotedawanja #6 wotedawanja
Gen/Plwotedawanjow #1 wotedawanjow
Dat/Plwotedawanjam #1 wotedawanjam
Acc/Plwotedawanja #6 wotedawanja
Ins/Plwotedawanjemi  
Loc/Plwotedawanjach