zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwoteběrarkaVölkel2005#10 woteběrarka
Gen/SgwoteběrarkiVölkel2005#10 woteběrarki
Dat/Sgwoteběrarce #1 woteběrarce
Acc/Sgwoteběrarku #1 woteběrarku
Ins/Sgwoteběrarku #1 woteběrarku
Loc/Sgwoteběrarce #1 woteběrarce
Voc/Sg-  
Nom/Duwoteběrarce #1 woteběrarce
Gen/Duwoteběrarkow #9 woteběrarkow
Dat/Duwoteběrarkomaj #1 woteběrarkomaj
Acc/Duwoteběrarce #1 woteběrarce
Ins/Duwoteběrarkomaj #1 woteběrarkomaj
Loc/Duwoteběrarkomaj #1 woteběrarkomaj
Voc/Du-  
Nom/Plwoteběrarki #10 woteběrarki
Gen/Plwoteběrarkow #9 woteběrarkow
Dat/Plwoteběrarkam #4 woteběrarkam
Acc/Plwoteběrarki #10 woteběrarki
Ins/Plwoteběrarkami #2 woteběrarkami
Loc/Plwoteběrarkach  
Voc/Pl-