zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgwoteběranjeVölkel2005#95 woteběranje
Gen/SgwoteběranjaVölkel2005#10 woteběranja
Dat/Sgwoteběranju #23 woteběranju
Acc/Sgwoteběranje #95 woteběranje
Ins/Sgwoteběranjom #18 woteběranjom
Loc/Sgwoteběranju #23 woteběranju
Nom/Duwoteběrani  
Gen/Duwoteběranjow  
Dat/Duwoteběranjomaj  
Acc/Duwoteběrani  
Ins/Duwoteběranjomaj  
Loc/Duwoteběranjomaj  
Nom/Plwoteběranja #10 woteběranja
Gen/Plwoteběranjow  
Dat/Plwoteběranjam  
Acc/Plwoteběranja #10 woteběranja
Ins/Plwoteběranjemi  
Loc/Plwoteběranjach