zakładna forma słowatuchwilnosć
SgDuPl
Nomtuchwilnosćtuchwilnosćituchwilnosće
Gentuchwilnosćetuchwilnosćowtuchwilnosćow
Dattuchwilnosćituchwilnosćomajtuchwilnosćam
Acctuchwilnosćtuchwilnosćituchwilnosće
Instr (z/ze)tuchwilnosćutuchwilnosćomajtuchwilnosćemi
Loc (wo)tuchwilnosćituchwilnosćomajtuchwilnosćach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej