zakładna forma słowašwintuch
SgDuPl
Nomšwintuchšwintuchajšwintuchi
Genšwintuchašwintuchowšwintuchow
Datšwintuchejšwintuchomajšwintucham
Accšwintuchašwintuchajšwintuchi
Instr (z/ze)šwintuchomšwintuchomajšwintuchami
Loc (wo)šwintuchušwintuchomajšwintuchach
Vocšwintucho11
1 wokatiw runa so nominatiwej