Wortgrundformstacionować
Wortstamm
Flexionsklasse
Parameter
Weitere LexemeGleiche Flexion

 Debug   Text   Affixe   Alle Permutationen   Listenausgabe   Nur Endungen Infinitivstacionować
Transgressiv (prs)stacionujo
stacionujcy


PräsPrät (ip)
Singular1. Persstacionujustacionowach
2. Persstacionuješstacionowaše
3. Persstacionujestacionowaše

PräsPrät (ip)
Dual1. Pers stacionujemojstacionowachmoj
2.-3. Persm
Rat
stacionujetajstacionowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
stacionujetejstacionowaštej

PräsPrät (ip)
Plural1. Persstacionujemystacionowachmy
2. Persstacionujećestacionowašće
3. Persstacionujastacionowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgstacionowałstacionowałastacionowało
Plstacionowalistacionowali
stacionowałe
Dustacionowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. Persstacionujmojstacionujmy
2. Persstacionujstacionujtajstacionujtejstacionujće
3. Pers


SgDuPl
Nomstacionowanjestacionowanistacionowanja
Genstacionowanjastacionowanjowstacionowanjow
Datstacionowanjustacionowanjomajstacionowanjam
Accstacionowanjestacionowanistacionowanja
Instr (z/ze)stacionowanjomstacionowanjomajstacionowanjemi
Loc (wo)stacionowanjustacionowanjomajstacionowanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomstacionowacystacionowacastacionowace
Genstacionowaceho
stacionowacoh
stacionowacejestacionowaceho
stacionowacoh
Datstacionowacemu
stacionowacom
stacionowacejstacionowacemu
stacionowacom
Accstacionowaceho
stacionowacoh
stacionowacystacionowacustacionowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
stacionowacymstacionowacejstacionowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomstacionowacajstacionowacej
Genstacionowaceju
Datstacionowacymaj
Accstacionowacejustacionowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
stacionowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomstacionowacystacionowace
Genstacionowacych
Datstacionowacym
Accstacionowacychstacionowace
Instr (z/ze)stacionowacymi
Loc (wo)stacionowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomstacionowanystacionowanastacionowane
Genstacionowaneho
stacionowanoh
stacionowanejestacionowaneho
stacionowanoh
Datstacionowanemu
stacionowanom
stacionowanejstacionowanemu
stacionowanom
Accstacionowaneho
stacionowanoh
stacionowanystacionowanustacionowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
stacionowanymstacionowanejstacionowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomstacionowanajstacionowanej
Genstacionowaneju
Datstacionowanymaj
Accstacionowanejustacionowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
stacionowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomstacionowanistacionowane
Genstacionowanych
Datstacionowanym
Accstacionowanychstacionowane
Instr (z/ze)stacionowanymi
Loc (wo)stacionowanych
1 Vokativ gleich der Nominativform