Wortgrundformskrućeć

Infinitivskrućeć
Transgressiv (prs)skrućejo


PräsPrät (ip)
Singular1. Persskrućamskrućach
2. Persskrućešskrućeše
3. Persskrućaskrućeše

PräsPrät (ip)
Dual1. Pers skrućamojskrućachmoj
2.-3. Persm
Rat
skrućatajskrućeštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
skrućatejskrućeštej

PräsPrät (ip)
Plural1. Persskrućamyskrućachmy
2. Persskrućećeskrućešće
3. Persskrućeja
skrućeju
skrućachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgskrućałskrućałaskrućało
Plskrućeliskrućeli
skrućałe
Duskrućałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. Persskrućejmojskrućejmy
2. Persskrućejskrućejtajskrućejtejskrućejće
3. Pers


SgDuPl
Nomskrućenjeskrućeniskrućenja
Genskrućenjaskrućenjowskrućenjow
Datskrućenjuskrućenjomajskrućenjam
Accskrućenjeskrućeniskrućenja
Instr (z/ze)skrućenjomskrućenjomajskrućenjemi
Loc (wo)skrućenjuskrućenjomajskrućenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomskrućacyskrućacaskrućace
Genskrućaceho
skrućacoh2
skrućacejeskrućaceho
skrućacoh2
Datskrućacemu
skrućacom2
skrućacejskrućacemu
skrućacom2
Accskrućaceho
skrućacoh2
skrućacyskrućacuskrućace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
skrućacymskrućacejskrućacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomskrućacajskrućacej
Genskrućaceju
Datskrućacymaj
Accskrućacejuskrućacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
skrućacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomskrućacyskrućace
Genskrućacych
Datskrućacym
Accskrućacychskrućace
Instr (z/ze)skrućacymi
Loc (wo)skrućacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomskrućanyskrućanaskrućane
Genskrućaneho
skrućanoh2
skrućanejeskrućaneho
skrućanoh2
Datskrućanemu
skrućanom2
skrućanejskrućanemu
skrućanom2
Accskrućaneho
skrućanoh2
skrućanyskrućanuskrućane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
skrućanymskrućanejskrućanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomskrućanajskrućanej
Genskrućaneju
Datskrućanymaj
Accskrućanejuskrućanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
skrućanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomskrućaniskrućane
Genskrućanych
Datskrućanym
Accskrućanychskrućane
Instr (z/ze)skrućanymi
Loc (wo)skrućanych
1 Vokativ gleich der Nominativform

2 dichterisch und umgangssprachlich