zakładna forma słowarozdunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwrozdunyć
transgresiw (pf)rozdunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.rozdunurozdunych
2. wos.rozdunješrozduny
3. wos.rozdunjerozduny

prezpret (p)
Dual1. wos. rozdunjemojrozdunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
rozdunjetajrozdunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
rozdunjetejrozdunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.rozdunjemyrozdunychmy
2. wos.rozdunjećerozdunyšće
3. wos.rozdunurozdunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgrozdunyłrozdunyłarozdunyło
Plrozdunylirozdunyli
rozdunyłe
Durozdunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.rozduńmojrozduńmy
2. wos.rozduńrozduńtajrozduńtejrozduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomrozdunjenjerozdunjenirozdunjenja
Genrozdunjenjarozdunjenjowrozdunjenjow
Datrozdunjenjurozdunjenjomajrozdunjenjam
Accrozdunjenjerozdunjenirozdunjenja
Instr (z/ze)rozdunjenjomrozdunjenjomajrozdunjenjemi
Loc (wo)rozdunjenjurozdunjenjomajrozdunjenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomrozdunjenyrozdunjenarozdunjene
Genrozdunjeneho
rozdunjenoh
rozdunjenejerozdunjeneho
rozdunjenoh
Datrozdunjenemu
rozdunjenom
rozdunjenejrozdunjenemu
rozdunjenom
Accrozdunjeneho
rozdunjenoh
rozdunjenyrozdunjenurozdunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rozdunjenymrozdunjenejrozdunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomrozdunjenajrozdunjenej
Genrozdunjeneju
Datrozdunjenymaj
Accrozdunjenejurozdunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rozdunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomrozdunjenirozdunjene
Genrozdunjenych
Datrozdunjenym
Accrozdunjenychrozdunjene
Instr (z/ze)rozdunjenymi
Loc (wo)rozdunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej