zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfrozdućVölkel2005#8 rozduć
Transgr(prs)-  
Transgr(pf)rozduwši  
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrsrozdujuVölkel2005 
2P/Sg/PrsrozduješVölkel2005 
3P/Sg/Prsrozduje #4 rozduje
1P/Du/Prsrozdujemoj  
Mr/2-3P/Du/Prsrozdujetaj  
MaiFN/2-3P/Du/Prsrozdujetej  
1P/Pl/Prsrozdujemy  
2P/Pl/Prsrozdujeće  
3P/Pl/Prsrozduja  
1P/Sg/Pt(ip)-  
2-3P/Sg/Pt(ip)-  
1P/Du/Pt(ip)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-  
1P/Pl/Pt(ip)-  
2P/Pl/Pt(ip)-  
3P/Pl/Pt(ip)-  
1P/Sg/Pt(p)rozduchVölkel2005 
2-3P/Sg/Pt(p)rozduVölkel2005#3 rozdu
1P/Du/Pt(p)rozduchmoj  
Mr/2-3P/Du/Pt(p)rozduštaj  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)rozduštej  
1P/Pl/Pt(p)rozduchmy  
2P/Pl/Pt(p)rozdušće  
3P/Pl/Pt(p)rozduchu  
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgrozduł #3 rozduł
F/Sgrozduła  
N/Sgrozduło  
Durozdułoj  
Mr/Plrozduli #1 rozduli
MaiFN/Plrozduli #1 rozduli
MaiFN/Plrozdułe  
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgrozduj  
1P/Durozdujmoj  
Mr/2P/Durozdujtaj  
MaiFN/2P/Durozdujtej  
1P/Plrozdujmy  
2P/Plrozdujće  
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgrozduty #3 rozduty
F/Nom/Sgrozduta  
N/Nom/Sgrozdute #2 rozdute
MN/Gen/Sgrozduteho  
MN/Gen/Sgrozdutoh  
F/Gen/Sgrozduteje  
MN/Dat/Sgrozdutemu  
MN/Dat/Sgrozdutom  
F/Dat/Sgrozdutej  
Mra/Acc/Sgrozduteho  
Mra/Acc/Sgrozdutoh  
Mi/Acc/Sgrozduty #3 rozduty
F/Acc/Sgrozdutu  
N/Acc/Sgrozdute #2 rozdute
MN/Ins-Loc/Sgrozdutym  
F/Ins-Loc/Sgrozdutej  
Mr/Nom/Durozdutaj  
MaiFN/Nom/Durozdutej  
Gen/Durozduteju  
Dat/Durozdutymaj  
Mr/Acc/Durozduteju  
MaiFN/Acc/Durozdutej  
Ins-Loc/Durozdutymaj  
Mr/Nom/Plrozdući  
MaiFN/Nom/Plrozdute #2 rozdute
Gen/Plrozdutych  
Dat/Plrozdutym  
Mr/Acc/Plrozdutych  
MaiFN/Acc/Plrozdute #2 rozdute
Ins/Plrozdutymi  
Loc/Plrozdutych  
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgrozduće #1 rozduće
Gen/Sgrozduća  
Dat/Sgrozduću  
Acc/Sgrozduće #1 rozduće
Ins/Sgrozdućom  
Loc/Sgrozduću  
Nom/Durozdući  
Gen/Durozdućow  
Dat/Durozdućomaj  
Acc/Durozdući  
Ins/Durozdućomaj  
Loc/Durozdućomaj  
Nom/Plrozduća  
Gen/Plrozdućow  
Dat/Plrozdućam  
Acc/Plrozduća  
Ins/Plrozdućemi  
Loc/Plrozdućach