zakładna forma słowarozduć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwrozduć
transgresiw (pf)rozduwši


prezpret (p)
Singular1. wos.rozdujurozduch
2. wos.rozduješrozdu
3. wos.rozdujerozdu

prezpret (p)
Dual1. wos. rozdujemojrozduchmoj
2.-3. wos.m
Rat
rozdujetajrozduštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
rozdujetejrozduštej

prezpret (p)
Plural1. wos.rozdujemyrozduchmy
2. wos.rozdujećerozdušće
3. wos.rozdujarozduchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgrozdułrozdułarozduło
Plrozdulirozduli
rozdułe
Durozdułoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.rozdujmojrozdujmy
2. wos.rozdujrozdujtajrozdujtejrozdujće
3. wos.


SgDuPl
Nomrozdućerozdućirozduća
Genrozdućarozdućowrozdućow
Datrozdućurozdućomajrozdućam
Accrozdućerozdućirozduća
Instr (z/ze)rozdućomrozdućomajrozdućemi
Loc (wo)rozdućurozdućomajrozdućach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomrozdutyrozdutarozdute
Genrozduteho
rozdutoh
rozdutejerozduteho
rozdutoh
Datrozdutemu
rozdutom
rozdutejrozdutemu
rozdutom
Accrozduteho
rozdutoh
rozdutyrozduturozdute
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rozdutymrozdutejrozdutym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomrozdutajrozdutej
Genrozduteju
Datrozdutymaj
Accrozdutejurozdutej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rozdutymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomrozdućirozdute
Genrozdutych
Datrozdutym
Accrozdutychrozdute
Instr (z/ze)rozdutymi
Loc (wo)rozdutych
1 wokatiw runa so nominatiwej