Wortstamm
Flexionsklasse
Attribute und Flags

 Debug   Text   Affixe   Alle Permutationen   Matrixausgabe   Nur Endungen VERB/Inf
Gram. CodeWortformQuelleTextkorpus
InfpřińćVölkel2005#2096 přińć prinč prińć princ přińč prinć přinć
Transgr(prs)-  
Transgr(pf)přišedši #251 přišedši přišedsi
VERB/KONJ
Gram. CodeWortformQuelleTextkorpus
1P/Sg/PrspřińduVölkel2005#2295 prindu prińdu přindu přińdu
2P/Sg/PrspřińdźešVölkel2005#498 přindzeš přińdźeš přindźeš přińdzeš p-řińdźeš
3P/Sg/Prspřińdźe #7815 přińdźe přińdže přindźe prindźe přińdźé příńdźe prińdze přińdze přindze prindze přińdźě prińdźe přîńdźe
1P/Du/Prspřińdźemoj #54 prińdzemoj přindźemoj přińdźemoj
Mr/2-3P/Du/Prspřińdźetaj #93 přindźetaj přińdźetaj
MaiFN/2-3P/Du/Prspřińdźetej #39 přindźetej přińdźetej
1P/Pl/Prspřińdźemy #182 prińdźemy přindźemy přińdźemy
2P/Pl/Prspřińdźeće #131 přińdźeće přindźeće
3P/Pl/Prspřińdu #2295 prindu prińdu přindu přińdu
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)-  
2-3P/Sg/Pt(ip)-  
1P/Du/Pt(ip)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-  
1P/Pl/Pt(ip)-  
2P/Pl/Pt(ip)-  
3P/Pl/Pt(ip)-  
1P/Sg/Pt(p)přińdźechVölkel2005#274 přińdžech přindźech přińdźech
2-3P/Sg/Pt(p)přińdźeVölkel2005#7815 přińdźe přińdže přindźe prindźe přińdźé příńdźe prińdze přińdze přindze prindze přińdźě prińdźe přîńdźe
1P/Du/Pt(p)přińdźechmoj #28 přińdźechmoj přindźechmoj
Mr/2-3P/Du/Pt(p)přińdźeštaj #206 přińdzeštaj přindźeštaj přińdźeštaj
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)přińdźeštej #35 přińdźeštej přindźeštej
1P/Pl/Pt(p)přińdźechmy #85 přińdźechmy
2P/Pl/Pt(p)přińdźešće #4 přińdźešće
3P/Pl/Pt(p)přińdźechu #1036 přindźechu přińdźechu přińdzechu prińdźechu příńdźechu
VERB/Ł-Form
Gram. CodeWortformQuelleTextkorpus
M/Sgpřišoł #3085 prišol přišoł prišoł přisoł přišol
F/Sgpřišła #1078 přišła přišla
N/Sgpřišło #1143 přišlo přisło přišło
Dupřišłoj #225 přišloj přišłoj
Mr/Plpřišli #1421 prišli přisli přišłi přiš-li přišli
MaiFN/Plpřišli #1421 prišli přisli přišłi přiš-li přišli
MaiFN/Plpřišłe #58 přišłe přišle
VERB/IMP
Gram. CodeWortformQuelleTextkorpus
2-3P/Sgpřińdź #405 přindź přińdz přińdź
2-3P/Sgpój #1508 poj pój
1P/Dupřińdźmoj #1 přińdźmoj
1P/Dupójmoj #55 pójmoj
Mr/2P/Dupřińdźtaj #18 přińdźtaj
Mr/2P/Dupójtaj #71 pójtaj
MaiFN/2P/Dupřińdźtej #3 přińdźtej
MaiFN/2P/Dupójtej #14 pójtej
1P/Plpřińdźmy #2 přińdźmy
1P/Plpójmy #83 pojmy pójmy
2P/Plpřińdźće #191 přińdźće přindźće
2P/Plpójće #519 pójće pójče pójce pój-će
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
Gram. CodeWortformQuelleTextkorpus
M/Nom/Sgpřińdźeny  
F/Nom/Sgpřińdźena  
N/Nom/Sgpřińdźene #2 přińdźene
MN/Gen/Sgpřińdźeneho  
MN/Gen/Sgpřińdźenoh  
F/Gen/Sgpřińdźeneje  
MN/Dat/Sgpřińdźenemu  
MN/Dat/Sgpřińdźenom  
F/Dat/Sgpřińdźenej  
Mra/Acc/Sgpřińdźeneho  
Mra/Acc/Sgpřińdźenoh  
Mi/Acc/Sgpřińdźeny  
F/Acc/Sgpřińdźenu  
N/Acc/Sgpřińdźene #2 přińdźene
MN/Ins-Loc/Sgpřińdźenym #1 přińdźenym
F/Ins-Loc/Sgpřińdźenej  
Mr/Nom/Dupřińdźenaj  
MaiFN/Nom/Dupřińdźenej  
Gen/Dupřińdźeneju  
Dat/Dupřińdźenymaj  
Mr/Acc/Dupřińdźeneju  
MaiFN/Acc/Dupřińdźenej  
Ins-Loc/Dupřińdźenymaj  
Mr/Nom/Plpřińdźeni #1 přińdźeni
MaiFN/Nom/Plpřińdźene #2 přińdźene
Gen/Plpřińdźenych  
Dat/Plpřińdźenym #1 přińdźenym
Mr/Acc/Plpřińdźenych  
MaiFN/Acc/Plpřińdźene #2 přińdźene
Ins/Plpřińdźenymi  
Loc/Plpřińdźenych  
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
Gram. CodeWortformQuelleTextkorpus
Nom/Sgpřińdźenje #0 přindźenje
Gen/Sgpřińdźenja #1 přińdźenja
Dat/Sgpřińdźenju  
Acc/Sgpřińdźenje #0 přindźenje
Ins/Sgpřińdźenjom  
Loc/Sgpřińdźenju  
Nom/Dupřińdźeni #1 přińdźeni
Gen/Dupřińdźenjow  
Dat/Dupřińdźenjomaj  
Acc/Dupřińdźeni #1 přińdźeni
Ins/Dupřińdźenjomaj  
Loc/Dupřińdźenjomaj  
Nom/Plpřińdźenja #1 přińdźenja
Gen/Plpřińdźenjow  
Dat/Plpřińdźenjam  
Acc/Plpřińdźenja #1 přińdźenja
Ins/Plpřińdźenjemi  
Loc/Plpřińdźenjach