Wortgrundformnapołožić

Infinitivnapołožić
Transgressiv (pf)napołožiwši


PräsPrät (p)
Singular1. Persnapołožunapołožich
2. Persnapołožišnapołoži
3. Persnapołožinapołoži

PräsPrät (p)
Dual1. Pers napołožimojnapołožichmoj
2.-3. Persm
Rat
napołožitajnapołožištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
napołožitejnapołožištej

PräsPrät (p)
Plural1. Persnapołožimynapołožichmy
2. Persnapołožićenapołožišće
3. Persnapołožanapołožichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnapołožiłnapołožiłanapołožiło
Plnapołožilinapołožili
napołožiłe
Dunapołožiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. Persnapołožmojnapołožmy
2. Persnapołožnapołožtajnapołožtejnapołožće
3. Pers


SgDuPl
Nomnapołoženjenapołoženinapołoženja
Gennapołoženjanapołoženjownapołoženjow
Datnapołoženjunapołoženjomajnapołoženjam
Accnapołoženjenapołoženinapołoženja
Instr (z/ze)napołoženjomnapołoženjomajnapołoženjemi
Loc (wo)napołoženjunapołoženjomajnapołoženjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnapołoženynapołoženanapołožene
Gennapołoženeho
napołoženoh2
napołoženejenapołoženeho
napołoženoh2
Datnapołoženemu
napołoženom2
napołoženejnapołoženemu
napołoženom2
Accnapołoženeho
napołoženoh2
napołoženynapołoženunapołožene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
napołoženymnapołoženejnapołoženym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnapołoženajnapołoženej
Gennapołoženeju
Datnapołoženymaj
Accnapołoženejunapołoženej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
napołoženymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnapołoženinapołožene
Gennapołoženych
Datnapołoženym
Accnapołoženychnapołožene
Instr (z/ze)napołoženymi
Loc (wo)napołoženych
1 Vokativ gleich der Nominativform

2 dichterisch und umgangssprachlich