zakładna forma słowanadunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwnadunyć
transgresiw (pf)nadunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.nadununadunych
2. wos.nadunješnaduny
3. wos.nadunjenaduny

prezpret (p)
Dual1. wos. nadunjemojnadunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
nadunjetajnadunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
nadunjetejnadunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.nadunjemynadunychmy
2. wos.nadunjećenadunyšće
3. wos.nadununadunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnadunyłnadunyłanadunyło
Plnadunylinadunyli
nadunyłe
Dunadunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.naduńmojnaduńmy
2. wos.naduńnaduńtajnaduńtejnaduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomnadunjenjenadunjeninadunjenja
Gennadunjenjanadunjenjownadunjenjow
Datnadunjenjunadunjenjomajnadunjenjam
Accnadunjenjenadunjeninadunjenja
Instr (z/ze)nadunjenjomnadunjenjomajnadunjenjemi
Loc (wo)nadunjenjunadunjenjomajnadunjenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnadunjenynadunjenanadunjene
Gennadunjeneho
nadunjenoh
nadunjenejenadunjeneho
nadunjenoh
Datnadunjenemu
nadunjenom
nadunjenejnadunjenemu
nadunjenom
Accnadunjeneho
nadunjenoh
nadunjenynadunjenunadunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadunjenymnadunjenejnadunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnadunjenajnadunjenej
Gennadunjeneju
Datnadunjenymaj
Accnadunjenejunadunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnadunjeninadunjene
Gennadunjenych
Datnadunjenym
Accnadunjenychnadunjene
Instr (z/ze)nadunjenymi
Loc (wo)nadunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej