zakładna forma słowanaduć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwnaduć
transgresiw (pf)naduwši


prezpret (p)
Singular1. wos.nadujunaduch
2. wos.naduješnadu
3. wos.nadujenadu

prezpret (p)
Dual1. wos. nadujemojnaduchmoj
2.-3. wos.m
Rat
nadujetajnaduštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
nadujetejnaduštej

prezpret (p)
Plural1. wos.nadujemynaduchmy
2. wos.nadujećenadušće
3. wos.nadujanaduchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnadułnadułanaduło
Plnadulinaduli
nadułe
Dunadułoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.nadujmojnadujmy
2. wos.nadujnadujtajnadujtejnadujće
3. wos.


SgDuPl
Nomnadućenadućinaduća
Gennadućanadućownadućow
Datnadućunadućomajnadućam
Accnadućenadućinaduća
Instr (z/ze)nadućomnadućomajnadućemi
Loc (wo)nadućunadućomajnadućach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnadutynadutanadute
Gennaduteho
nadutoh2
nadutejenaduteho
nadutoh2
Datnadutemu
nadutom2
nadutejnadutemu
nadutom2
Accnaduteho
nadutoh2
nadutynadutunadute
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadutymnadutejnadutym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnadutajnadutej
Gennaduteju
Datnadutymaj
Accnadutejunadutej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadutymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnadućinadute
Gennadutych
Datnadutym
Accnadutychnadute
Instr (z/ze)nadutymi
Loc (wo)nadutych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje