zakładna forma słowanadunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwnadunyć
transgresiw (pf)nadunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.nadununadunych
2. wos.nadunješnaduny
3. wos.nadunjenaduny

prezpret (p)
Dual1. wos. nadunjemojnadunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
nadunjetajnadunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
nadunjetejnadunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.nadunjemynadunychmy
2. wos.nadunjećenadunyšće
3. wos.nadununadunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnadunyłnadunyłanadunyło
Plnadunylinadunyli
nadunyłe
Dunadunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.naduńmojnaduńmy
2. wos.naduńnaduńtajnaduńtejnaduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomnadunjenjenadunjeninadunjenja
Gennadunjenjanadunjenjownadunjenjow
Datnadunjenjunadunjenjomajnadunjenjam
Accnadunjenjenadunjeninadunjenja
Instr (z/ze)nadunjenjomnadunjenjomajnadunjenjemi
Loc (wo)nadunjenjunadunjenjomajnadunjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnadunjenynadunjenanadunjene
Gennadunjeneho
nadunjenoh2
nadunjenejenadunjeneho
nadunjenoh2
Datnadunjenemu
nadunjenom2
nadunjenejnadunjenemu
nadunjenom2
Accnadunjeneho
nadunjenoh2
nadunjenynadunjenunadunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadunjenymnadunjenejnadunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnadunjenajnadunjenej
Gennadunjeneju
Datnadunjenymaj
Accnadunjenejunadunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnadunjeninadunjene
Gennadunjenych
Datnadunjenym
Accnadunjenychnadunjene
Instr (z/ze)nadunjenymi
Loc (wo)nadunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje