zakładna forma słowanaduć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwnaduć
transgresiw (pf)naduwši


prezpret (p)
Singular1. wos.nadujunaduch
2. wos.naduješnadu
3. wos.nadujenadu

prezpret (p)
Dual1. wos. nadujemojnaduchmoj
2.-3. wos.m
Rat
nadujetajnaduštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
nadujetejnaduštej

prezpret (p)
Plural1. wos.nadujemynaduchmy
2. wos.nadujećenadušće
3. wos.nadujanaduchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnadułnadułanaduło
Plnadulinaduli
nadułe
Dunadułoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.nadujmojnadujmy
2. wos.nadujnadujtajnadujtejnadujće
3. wos.


SgDuPl
Nomnadućenadućinaduća
Gennadućanadućownadućow
Datnadućunadućomajnadućam
Accnadućenadućinaduća
Instr (z/ze)nadućomnadućomajnadućemi
Loc (wo)nadućunadućomajnadućach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnadutynadutanadute
Gennaduteho
nadutoh
nadutejenaduteho
nadutoh
Datnadutemu
nadutom
nadutejnadutemu
nadutom
Accnaduteho
nadutoh
nadutynadutunadute
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadutymnadutejnadutym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnadutajnadutej
Gennaduteju
Datnadutymaj
Accnadutejunadutej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nadutymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnadućinadute
Gennadutych
Datnadutym
Accnadutychnadute
Instr (z/ze)nadutymi
Loc (wo)nadutych
1 wokatiw runa so nominatiwej