zakładna forma słowaminimalny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomminimalnyminimalnaminimalne
Genminimalneho
minimalnoh1
minimalnejeminimalneho
minimalnoh1
Datminimalnemu
minimalnom1
minimalnejminimalnemu
minimalnom1
Accminimalneho
minimalnoh1
minimalnyminimalnuminimalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
minimalnymminimalnejminimalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomminimalnajminimalnej
Genminimalneju
Datminimalnymaj
Accminimalnejuminimalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
minimalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomminimalniminimalne
Genminimalnych
Datminimalnym
Accminimalnychminimalne
Instr (z/ze)minimalnymi
Loc (wo)minimalnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomminimalnišiminimalnišaminimalniše
Genminimalnišeho
minimalnišoh1
minimalnišejeminimalnišeho
minimalnišoh1
Datminimalnišemu
minimalnišom1
minimalnišejminimalnišemu
minimalnišom1
Accminimalnišeho
minimalnišoh1
minimalnišiminimalnišuminimalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
minimalnišimminimalnišejminimalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomminimalnišej
Genminimalnišeju
Datminimalnišimaj
Accminimalnišejuminimalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
minimalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomminimalnišiminimalniše
Genminimalnišich
Datminimalnišim
Accminimalnišichminimalniše
Instr (z/ze)minimalnišimi
Loc (wo)minimalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajminimalnišinajminimalnišanajminimalniše
Gennajminimalnišeho
najminimalnišoh1
najminimalnišejenajminimalnišeho
najminimalnišoh1
Datnajminimalnišemu
najminimalnišom1
najminimalnišejnajminimalnišemu
najminimalnišom1
Accnajminimalnišeho
najminimalnišoh1
najminimalnišinajminimalnišunajminimalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najminimalnišimnajminimalnišejnajminimalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajminimalnišej
Gennajminimalnišeju
Datnajminimalnišimaj
Accnajminimalnišejunajminimalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najminimalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajminimalnišinajminimalniše
Gennajminimalnišich
Datnajminimalnišim
Accnajminimalnišichnajminimalniše
Instr (z/ze)najminimalnišimi
Loc (wo)najminimalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajminimalnišinanajminimalnišananajminimalniše
Gennanajminimalnišeho
nanajminimalnišoh1
nanajminimalnišejenanajminimalnišeho
nanajminimalnišoh1
Datnanajminimalnišemu
nanajminimalnišom1
nanajminimalnišejnanajminimalnišemu
nanajminimalnišom1
Accnanajminimalnišeho
nanajminimalnišoh1
nanajminimalnišinanajminimalnišunanajminimalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajminimalnišimnanajminimalnišejnanajminimalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajminimalnišej
Gennanajminimalnišeju
Datnanajminimalnišimaj
Accnanajminimalnišejunanajminimalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajminimalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajminimalnišinanajminimalniše
Gennanajminimalnišich
Datnanajminimalnišim
Accnanajminimalnišichnanajminimalniše
Instr (z/ze)nanajminimalnišimi
Loc (wo)nanajminimalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřeminimalnypřeminimalnapřeminimalne
Genpřeminimalneho
přeminimalnoh1
přeminimalnejepřeminimalneho
přeminimalnoh1
Datpřeminimalnemu
přeminimalnom1
přeminimalnejpřeminimalnemu
přeminimalnom1
Accpřeminimalneho
přeminimalnoh1
přeminimalnypřeminimalnupřeminimalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeminimalnympřeminimalnejpřeminimalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřeminimalnajpřeminimalnej
Genpřeminimalneju
Datpřeminimalnymaj
Accpřeminimalnejupřeminimalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeminimalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřeminimalnipřeminimalne
Genpřeminimalnych
Datpřeminimalnym
Accpřeminimalnychpřeminimalne
Instr (z/ze)přeminimalnymi
Loc (wo)přeminimalnych


pozitiwminimalnje
komparatiwminimalnišo
superlatiwnajminimalnišo
absolutiwnanajminimalnišo
ekscesiwpřeminimalnje
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje