zakładna forma słowałyko

SgDuPl
Nomłykołycełyka
Genłykałykowłykow
Datłykułykomajłykam
Accłykołycełyka
Instr (z/ze)łykomłykomajłykami
Loc (wo)łykułykomajłykach
1 wokatiw runa so nominatiwej