Wortgrundformjuhozapadny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomjuhozapadnyjuhozapadnajuhozapadne
Genjuhozapadneho
juhozapadnoh1
juhozapadnejejuhozapadneho
juhozapadnoh1
Datjuhozapadnemu
juhozapadnom1
juhozapadnejjuhozapadnemu
juhozapadnom1
Accjuhozapadneho
juhozapadnoh1
juhozapadnyjuhozapadnujuhozapadne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
juhozapadnymjuhozapadnejjuhozapadnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomjuhozapadnajjuhozapadnej
Genjuhozapadneju
Datjuhozapadnymaj
Accjuhozapadnejujuhozapadnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
juhozapadnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomjuhozapadnijuhozapadne
Genjuhozapadnych
Datjuhozapadnym
Accjuhozapadnychjuhozapadne
Instr (z/ze)juhozapadnymi
Loc (wo)juhozapadnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomjuhozapadnišijuhozapadnišajuhozapadniše
Genjuhozapadnišeho
juhozapadnišoh1
juhozapadnišejejuhozapadnišeho
juhozapadnišoh1
Datjuhozapadnišemu
juhozapadnišom1
juhozapadnišejjuhozapadnišemu
juhozapadnišom1
Accjuhozapadnišeho
juhozapadnišoh1
juhozapadnišijuhozapadnišujuhozapadniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
juhozapadnišimjuhozapadnišejjuhozapadnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomjuhozapadnišej
Genjuhozapadnišeju
Datjuhozapadnišimaj
Accjuhozapadnišejujuhozapadnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
juhozapadnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomjuhozapadnišijuhozapadniše
Genjuhozapadnišich
Datjuhozapadnišim
Accjuhozapadnišichjuhozapadniše
Instr (z/ze)juhozapadnišimi
Loc (wo)juhozapadnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajjuhozapadnišinajjuhozapadnišanajjuhozapadniše
Gennajjuhozapadnišeho
najjuhozapadnišoh1
najjuhozapadnišejenajjuhozapadnišeho
najjuhozapadnišoh1
Datnajjuhozapadnišemu
najjuhozapadnišom1
najjuhozapadnišejnajjuhozapadnišemu
najjuhozapadnišom1
Accnajjuhozapadnišeho
najjuhozapadnišoh1
najjuhozapadnišinajjuhozapadnišunajjuhozapadniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najjuhozapadnišimnajjuhozapadnišejnajjuhozapadnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajjuhozapadnišej
Gennajjuhozapadnišeju
Datnajjuhozapadnišimaj
Accnajjuhozapadnišejunajjuhozapadnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najjuhozapadnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajjuhozapadnišinajjuhozapadniše
Gennajjuhozapadnišich
Datnajjuhozapadnišim
Accnajjuhozapadnišichnajjuhozapadniše
Instr (z/ze)najjuhozapadnišimi
Loc (wo)najjuhozapadnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajjuhozapadnišinanajjuhozapadnišananajjuhozapadniše
Gennanajjuhozapadnišeho
nanajjuhozapadnišoh1
nanajjuhozapadnišejenanajjuhozapadnišeho
nanajjuhozapadnišoh1
Datnanajjuhozapadnišemu
nanajjuhozapadnišom1
nanajjuhozapadnišejnanajjuhozapadnišemu
nanajjuhozapadnišom1
Accnanajjuhozapadnišeho
nanajjuhozapadnišoh1
nanajjuhozapadnišinanajjuhozapadnišunanajjuhozapadniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajjuhozapadnišimnanajjuhozapadnišejnanajjuhozapadnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajjuhozapadnišej
Gennanajjuhozapadnišeju
Datnanajjuhozapadnišimaj
Accnanajjuhozapadnišejunanajjuhozapadnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajjuhozapadnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajjuhozapadnišinanajjuhozapadniše
Gennanajjuhozapadnišich
Datnanajjuhozapadnišim
Accnanajjuhozapadnišichnanajjuhozapadniše
Instr (z/ze)nanajjuhozapadnišimi
Loc (wo)nanajjuhozapadnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřejuhozapadnypřejuhozapadnapřejuhozapadne
Genpřejuhozapadneho
přejuhozapadnoh1
přejuhozapadnejepřejuhozapadneho
přejuhozapadnoh1
Datpřejuhozapadnemu
přejuhozapadnom1
přejuhozapadnejpřejuhozapadnemu
přejuhozapadnom1
Accpřejuhozapadneho
přejuhozapadnoh1
přejuhozapadnypřejuhozapadnupřejuhozapadne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přejuhozapadnympřejuhozapadnejpřejuhozapadnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřejuhozapadnajpřejuhozapadnej
Genpřejuhozapadneju
Datpřejuhozapadnymaj
Accpřejuhozapadnejupřejuhozapadnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přejuhozapadnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřejuhozapadnipřejuhozapadne
Genpřejuhozapadnych
Datpřejuhozapadnym
Accpřejuhozapadnychpřejuhozapadne
Instr (z/ze)přejuhozapadnymi
Loc (wo)přejuhozapadnych


Positivjuhozapadnje
Komparativjuhozapadnišo
Superlativnajjuhozapadnišo
Absolutivnanajjuhozapadnišo
Exzessivpřejuhozapadnje
1 dichterisch und umgangssprachlich