zakładna forma słowadunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwdunyć
transgresiw (pf)dunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.dunudunych
2. wos.dunješduny
3. wos.dunjeduny

prezpret (p)
Dual1. wos. dunjemojdunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
dunjetajdunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
dunjetejdunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.dunjemydunychmy
2. wos.dunjećedunyšće
3. wos.dunudunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgdunyłdunyładunyło
Pldunylidunyli
dunyłe
Dudunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.duńmojduńmy
2. wos.duńduńtajduńtejduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomdunjenjedunjenidunjenja
Gendunjenjadunjenjowdunjenjow
Datdunjenjudunjenjomajdunjenjam
Accdunjenjedunjenidunjenja
Instr (z/ze)dunjenjomdunjenjomajdunjenjemi
Loc (wo)dunjenjudunjenjomajdunjenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomdunjenydunjenadunjene
Gendunjeneho
dunjenoh
dunjenejedunjeneho
dunjenoh
Datdunjenemu
dunjenom
dunjenejdunjenemu
dunjenom
Accdunjeneho
dunjenoh
dunjenydunjenudunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dunjenymdunjenejdunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomdunjenajdunjenej
Gendunjeneju
Datdunjenymaj
Accdunjenejudunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomdunjenidunjene
Gendunjenych
Datdunjenym
Accdunjenychdunjene
Instr (z/ze)dunjenymi
Loc (wo)dunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej