zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentedunajowo-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgdunajowyVölkel2005 
F/Nom/Sgdunajowa  
N/Nom/Sgdunajowe  
MN/Gen/Sgdunajoweho  
MN/Gen/Sgdunajowoh  
F/Gen/Sgdunajoweje #1 dunajoweje
MN/Dat/Sgdunajowemu  
MN/Dat/Sgdunajowom  
F/Dat/Sgdunajowej  
Mra/Acc/Sgdunajoweho  
Mra/Acc/Sgdunajowoh  
Mi/Acc/Sgdunajowy  
F/Acc/Sgdunajowu  
N/Acc/Sgdunajowe  
MN/Ins-Loc/Sgdunajowym  
F/Ins-Loc/Sgdunajowej  
Mr/Nom/Dudunajowaj  
MaiFN/Nom/Dudunajowej  
Gen/Dudunajoweju  
Dat/Dudunajowymaj  
Mr/Acc/Dudunajoweju  
MaiFN/Acc/Dudunajowej  
Ins-Loc/Dudunajowymaj  
Mr/Nom/Pldunajowi  
MaiFN/Nom/Pldunajowe  
Gen/Pldunajowych  
Dat/Pldunajowym  
Mr/Acc/Pldunajowych  
MaiFN/Acc/Pldunajowe  
Ins/Pldunajowymi  
Loc/Pldunajowych