zakładna forma słowadokonjer

SgDuPl
Nomdokonjerdokonjerjejdokonjerjo
Gendokonjerjadokonjerjowdokonjerjow
dokonjeri
Datdokonjerjejdokonjerjomajdokonjerjam
Accdokonjerjadokonjerjowdokonjerjow
dokonjeri
Instr (z/ze)dokonjerjomdokonjerjomajdokonjerjemi
Loc (wo)dokonjerjudokonjerjomajdokonjerjach
Vocdokonjerjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej