zakładna forma słowadohladowar

SgDuPl
Nomdohladowardohladowarjejdohladowarjo
Gendohladowarjadohladowarjowdohladowarjow
dohladowari
Datdohladowarjejdohladowarjomajdohladowarjam
Accdohladowarjadohladowarjowdohladowarjow
dohladowari
Instr (z/ze)dohladowarjomdohladowarjomajdohladowarjemi
Loc (wo)dohladowarjudohladowarjomajdohladowarjach
Vocdohladowarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej