zakładna forma słowadobrozdatnik

SgDuPl
Nomdobrozdatnikdobrozdatnikajdobrozdatnicy
Gendobrozdatnikadobrozdatnikowdobrozdatnikow
Datdobrozdatnikejdobrozdatnikomajdobrozdatnikam
Accdobrozdatnikadobrozdatnikowdobrozdatnikow
Instr (z/ze)dobrozdatnikomdobrozdatnikomajdobrozdatnikami
Loc (wo)dobrozdatnikudobrozdatnikomajdobrozdatnikach
Vocdobrozdatniko11
1 wokatiw runa so nominatiwej