zakładna forma słowadobrozdatnica

SgDuPl
Nomdobrozdatnicadobrozdatnicydobrozdatnicy
Gendobrozdatnicydobrozdatnicowdobrozdatnicow
Datdobrozdatnicydobrozdatnicomajdobrozdatnicam
Accdobrozdatnicudobrozdatnicydobrozdatnicy
Instr (z/ze)dobrozdatnicudobrozdatnicomajdobrozdatnicami
Loc (wo)dobrozdatnicydobrozdatnicomajdobrozdatnicach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej