zakładna forma słowadejer

SgDuPl
Nomdejerdejerjejdejerjo
Gendejerjadejerjowdejerjow
dejeri
Datdejerjejdejerjomajdejerjam
Accdejerjadejerjowdejerjow
dejeri
Instr (z/ze)dejerjomdejerjomajdejerjemi
Loc (wo)dejerjudejerjomajdejerjach
Vocdejerjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej