zakładna forma słowadalokoběhar

SgDuPl
Nomdalokoběhardalokoběharjejdalokoběharjo
Gendalokoběharjadalokoběharjowdalokoběharjow
dalokoběhari
Datdalokoběharjejdalokoběharjomajdalokoběharjam
Accdalokoběharjadalokoběharjowdalokoběharjow
dalokoběhari
Instr (z/ze)dalokoběharjomdalokoběharjomajdalokoběharjemi
Loc (wo)dalokoběharjudalokoběharjomajdalokoběharjach
Vocdalokoběharjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej