zakładna forma słowacynikar

SgDuPl
Nomcynikarcynikarjejcynikarjo
Gencynikarjacynikarjowcynikarjow
cynikari
Datcynikarjejcynikarjomajcynikarjam
Acccynikarjacynikarjowcynikarjow
cynikari
Instr (z/ze)cynikarjomcynikarjomajcynikarjemi
Loc (wo)cynikarjucynikarjomajcynikarjach
Voccynikarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej