zakładna forma słowačisćer

SgDuPl
Nomčisćerčisćerjejčisćerjo
Genčisćerjačisćerjowčisćerjow
čisćeri
Datčisćerjejčisćerjomajčisćerjam
Accčisćerjačisćerjowčisćerjow
čisćeri
Instr (z/ze)čisćerjomčisćerjomajčisćerjemi
Loc (wo)čisćerjučisćerjomajčisćerjach
Vocčisćerjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej