zakładna forma słowabudikar

SgDuPl
Nombudikarbudikarjejbudikarjo
Genbudikarjabudikarjowbudikarjow
budikari
Datbudikarjejbudikarjomajbudikarjam
Accbudikarjabudikarjowbudikarjow
budikari
Instr (z/ze)budikarjombudikarjomajbudikarjemi
Loc (wo)budikarjubudikarjomajbudikarjach
Vocbudikarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej