zakładna forma słowabjesadowar

SgDuPl
Nombjesadowarbjesadowarjejbjesadowarjo
Genbjesadowarjabjesadowarjowbjesadowarjow
bjesadowari
Datbjesadowarjejbjesadowarjomajbjesadowarjam
Accbjesadowarjabjesadowarjowbjesadowarjow
bjesadowari
Instr (z/ze)bjesadowarjombjesadowarjomajbjesadowarjemi
Loc (wo)bjesadowarjubjesadowarjomajbjesadowarjach
Vocbjesadowarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej