zakładna forma słowabiofyzikar

SgDuPl
Nombiofyzikarbiofyzikarjejbiofyzikarjo
Genbiofyzikarjabiofyzikarjowbiofyzikarjow
biofyzikari
Datbiofyzikarjejbiofyzikarjomajbiofyzikarjam
Accbiofyzikarjabiofyzikarjowbiofyzikarjow
biofyzikari
Instr (z/ze)biofyzikarjombiofyzikarjomajbiofyzikarjemi
Loc (wo)biofyzikarjubiofyzikarjomajbiofyzikarjach
Vocbiofyzikarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej