zakładna forma słowaBetlehemjanka

SgDuPl
NomBetlehemjankaBetlehemjanceBetlehemjanki
GenBetlehemjankiBetlehemjankowBetlehemjankow
DatBetlehemjanceBetlehemjankomajBetlehemjankam
AccBetlehemjankuBetlehemjanceBetlehemjanki
Instr (z/ze)BetlehemjankuBetlehemjankomajBetlehemjankami
Loc (wo)BetlehemjanceBetlehemjankomajBetlehemjankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej