zakładna forma słowaarchitektura
SgDuPl
Nomarchitekturaarchitekturjearchitektury
Genarchitekturyarchitekturowarchitekturow
Datarchitekturjearchitekturomajarchitekturam
Accarchitekturuarchitekturjearchitektury
Instr (z/ze)architekturuarchitekturomajarchitekturami
Loc (wo)architekturjearchitekturomajarchitekturach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej